Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten

Årets Innføringskurs er integrert i et masteremne eller etter- og videreutdanningskurs, men kan også tas som vanlig 2-dagers kurs for de som ønsker det. Forskere fra Senter for medisinsk etikk foreleser på kurset.

Målgruppen for kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere i etikkrefleksjonsgrupper. Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Årets Innføringskurs holdes i år på Universitetet i Oslo. Kurset kan tas frittstående (slik som før), eller som en del av enten masteremnet SME4210 eller som et etter- og videreutdanningskurs. Forskjellen på de ulike alternativene er at du må ha en bachelor og ta eksamen på masteremnet.

For kursinnhold, se program.

Kurset finner sted i Laboratoriebygget (bygning 25) på Ullevål sykehus, i Rødt auditorium, 1. etasje. Se kart.

Deltakeravgift

Pris: 1500,- 

(For masteremnet betaler deltakerne kun vanlig semesteravgift)

Påmelding her

Frist 9. august

Det er første-mann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av disse fagorganisasjonene:

  • Presteforeningen godkjenner kurset med 11 timer som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren.
  • Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som generelt kurs meritterende til ergoterapispesialist med 14 timer.
  • Delta godkjenner kurset med 11 timer for helsesekretærer.
  • Legeforeningen godkjenner kurset for alle spesialiteter til videre- og etterutdanningen med til sammen 11 timer som valgfritt kurs.
  • Norsk psykologforening godkjenner kurset som 11 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 11 timer.
  • Norsk sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 11 timer.

 

Kontakt

Anders Tvedt

Publisert 16. mai 2017 09:42 - Sist endret 16. juni 2020 12:55