Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin 2017

Kurset er praktisk rettet og gir deg viktig kunnskap i etikk og jus. Målgruppen er leger i alders- og sykehjemsmedisin. Kurset vil også være av interesse for kommune- og fylkesleger.

Utsikt fra Soria Moria

Foto: Soria Moria Hotell

De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa 

Leger som arbeider med gamle står overfor mange og krevende etiske dilemmaer. Sentrale temaer er pasientautonomi og -medvirkning, pårørendes rolle, beslutninger om livsforlengende behandling, forberedende samtaler, samtykkekompetanse og tvang, og prioritering og ressursbruk. Kurset gir deg kunnskap og praktiske verktøy for å håndtere etiske dilemmaer i arbeidshverdagen.

Program

Godkjenning

Allmennmedisin: godkjennes med 13 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs.

Geriatri: godkjenner kurset med 8 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Kursavgift og påmelding

  • Pris med overnatting: 2800,-
  • Pris uten overnatting: 2300,-
  • Prisen inkluderer lunsj begge dager, middag 8. juni og ev. overnatting.
  • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv.

Påmelding avsluttet

Kontakt

info-etikk@helsam.uio.no

Publisert 6. des. 2016 13:04 - Sist endret 27. okt. 2017 12:44