Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere

Hensikten med nettverksdagen er å utveksle erfaringer med etikkrefleksjon fra forskjellig deler av helsetjenesten, både i kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper. Vi ønsker også å presentere ny kunnskap om evaluering av etikkrefleksjon, blant annet om bruk av metoden og veilederrollen.

Tavle med etikkveileder

Illustrasjon: UiO

Våren 2016 arrangerte Senter for medisinsk etikk den første nasjonale nettverksdag for etikkveiledere. Dagen ble positivt evaluert og deltakerne sa de ønsket et årlig treff. Derfor arrangerer vi en ny nasjonal nettverksdag i 2017.

Program

Program kommer.

Påmelding

Påmelding innen 15. mai

Det er "førstemann til mølla" som gjelder, og det kan derfor bli fullbooket før påmeldingsfristen.

Det er gratis å delta.

Arrangør

Senter for medisinsk etikk
Publisert 12. des. 2016 11:16 - Sist endret 24. okt. 2018 14:25