Program for oppstarts- og erfaringsseminar KEK og etikkråd

Foreløpig program.

Onsdag 26. april

Hovedmålgruppe: kommuner/enheter som vurderer å etablere en etikkomité/etikkråd. Nye medlemmer av eksisterende komiteer og råd.

 • Oppstart kl 10:00
 • Presentasjonsrunde
 • Å jobbe med etikkdrøftinger. SME-modellen og casedrøfting.
 • Gruppearbeid/casedrøfting
 • Hvordan etablere klinisk etikkomité. Funksjoner, forankring mm.
 • Juss og etikk

Torsdag 27. april

Hovedmålgruppe: eksisterende kliniske etikkomiteer og etikkråd.

 • Oppstart kl. 09:30
 • Presentasjonsrunde
 • Tema/forelesning: Prioritering i kommunehelsetjenesten
 • Tema/forelesning: Profesjonsetikk
 • Erfaringsdeling: casepresentasjoner? Hvordan arbeider man i de ulike komiteene/rådene?
 • Referatskriving/dokumentasjon
Publisert 7. feb. 2017 15:40 - Sist endret 7. feb. 2017 15:40