Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikkomiteer og etikkråd i kommunen

Bli med på seminar med andre som deltar i eller ønsker å etablere etikkkomiteer/råd i kommunen. Vi har både parallellsesjoner og felles opplegg, slik at programmet er relevant for deltakere med ulik erfaring.

tavle med skrift "etikk"

Program

Endelig program er ikke satt. Tidspunkter og mer detaljer kommer når det er avgjort.

Mandag 5. mars

Registrering fra kl 0915.

Noe felles program:

 • Status for kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunene, presentasjon av nye komiteer og SMEs forskningsprosjekt.
 • Samtykkekompetanse v/Reidar Pedersen

Parallellsesjoner hvor vi deler de etablerte og de som vurderer å etablere en komité/råd.

Program for de etablerte:

 • Presentasjon av spørreundersøkelse
 • Om lederrollen v/ Thor Willy Ruud Hansen (KEK-leder OUS)
 • Organisering av etikkarbeid i kommunen
 • Pårørendearbeid

Program for de "nye":

 • Hvordan drøfte etiske utfordringer på en systematisk måte. Presentasjon av SME-modellen
 • Etisk analyse ved hjelp av fire etiske prinsipper
 • Etablering av etikkomité/etikkråd. Viktige oppgaver for komiteen - erfaringer og utfordringer.
 • Etikk og jus
 • Casedrøfting

Felles middag

Tirsdag 6. mars

Felles program for de etablerte og de nye. Dagen settes av til erfaringsdeling. Vi ønsker å høre fra de etablerte komiteene.

Mulige temaer for erfaringsdeling:

 • Hvordan få kommuneledelsen med på laget i etikkarbeidet?
 • Hvordan arbeide med etikk for hele kommunen?
 • Hvordan inkludere pårørende i etikkdrøftinger?
 • Presentasjon av en utfordrende sak

Avslutning etter lunsj, kl 14.

Priser:

 • To dager seminar inkl middag og overnatting: 2500,-
 • To dager seminar uten middag og overnatting: 1500,-
 • En dag seminar uten middag: 900,-
 • (Pris for middag for de som ønsker i tillegg: 400,-)

Avmelding kort tid før seminaret vil bli fakturert.

Publisert 2. nov. 2017 10:00 - Sist endret 9. mai 2018 11:52