Fagdag: Hvordan lykkes med etikkarbeidet?

Fagdag i regi av KS og Senter for medisinsk etikk.

Fagdagens formål er å gi faglig påfyll, motivasjon og selvtillit til dem som står sentralt i det praktiske etikkarbeidet i kommunal helse og omsorgssektor.

Målgrupper er:

  • Etikkveiledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste
  • De som har eller vil ta ansvar for kommunens etikkarbeid.

Foredragene holdes av ansatte ved KS og Senter for medisinsk etikk.

Program:

14.november

2018

Samsen Kulturhus, Kristiansand

0930-0945

Velkommen. Kort om det å være etikkveileder og det å ha ansvar for kommunens etikkarbeid. KS og SMEVelkommen. Kort om det å være etikkveileder og det å ha ansvar for kommunens etikkarbeid. KS og SMEVelkommen. Kort om det å være etikkveileder og det å ha ansvar for kommunens etikkarbeid. KS og SME

0945-1000

Gruppesesjon. Hva har deltakerne lykkes med, hva kommer ut av etikkarbeidet, hva kan forbedres, hva har de selv behov for?

1000-1015

Oppsummering i plenum

1015-1100

Hvordan lykkes med etikkarbeidet – på arbeidsplassen og i kommunen? SME

1100-1115

Pause

1115-1200

Hverdagsetikk.Veiledere i satsingen, KS.

1200-1245

Lunsj

1245-1330

Tvang og selvbestemmelse som etiske utfordringer i arbeidshverdagen. Anne Kari Tolo Heggestad, SME

1330-1345

Pause

1345-1515

Gruppearbeid: Drøfting av case. Kurslederne deltar i gruppene og gir tilbakemelding på gruppeprosessene/gruppeledelsen.

1515-1545

Hva tar vi med oss fra denne dagen? KS

Hva kan KS og SME bidra med av kurs og opplæring? KS og SME

 

Publisert 6. aug. 2018 12:54 - Sist endret 19. sep. 2018 12:30