Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 2018

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Utsikt fra Soria Moria

Utsikt fra konferansehotell. Foto: Soria Moria hotell

Program 

(med forbehold om endringer)

Pris

  • 2700,- med overnatting
  • 2100,- uten overnatting
  • Prisen inkluderer lunsj begge dager, middag 19. november og ev. overnatting
  • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv

Påmeldingsfrist var 17. september.

Kontakt oss dersom du ønsker å stå på venteliste.

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Anders Tvedt  

 

Godkjenninger

Følgende foreninger har godkjent Høstseminaret:

  • Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 13 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 13 kurstimer
  • Psykologforeningen som 13 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13 timer
  • Legeforeningen for alle spesialiteter som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning med 13 timer

Publisert 19. des. 2017 13:09 - Sist endret 12. nov. 2018 13:07