Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere og etikkfasilitatorer

Vi holder vår årlige nettverksdag for etikkveiledere 6. juni 2018. Påmelding er nå åpen. Arrangementet er gratis men krever påmelding.

Velkommen til årets nettverksdag! Påmeldingen er nå åpen.

PÅMELDING

 

Program Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere

Onsdag 6. juni 2018, Senter for medisinsk etikk (SME), UIO

Kaffe/te & snacks ved ankomst fra kl. 9.00

9:30     Velkommen & dagsorden

9:45     Siden sist

  • fra SME
  • fra KS «Samarbeid om etisk kompetanseheving»
  • fra deltakere i plenum

10:15   Pause

10:30   Introduksjon av dilemma–metoden

10:45   Plenumsdrøfting av en sak med hjelp av dilemma-metoden

11:45   Erfaringsdeling etter plenumsdrøfting

12:00   Lunsj

13:00   Nettverksbygging for etikkveiledere – interkommunalt samarbeid

13:45   Pause

14:00   Seminar om erfaringer med pasient- og familieinvolvering i ERG.

14.45   7 smågrupper. Utveksling av erfaringer knyttet til dagens presentasjoner

15:45   Erfaringsdeling etter gruppeaktivitet i plenum

16:00   Evaluering og avslutning

 

Publisert 23. nov. 2017 13:07 - Sist endret 24. okt. 2018 14:25