Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 2020

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

NB! Kurset vil i år bli holdt digitalt på Zoom.

Lenke sendes ut til påmeldte nærmere kursstart. 

Program

Temaer for årets Høstseminar er: 

  • Relasjonell autonomi og pårørendes rolle
  • Etiske dilemmaer under Covid-19
  • Media i sykehus
  • Presentasjon fra arbeid i KEKene

Tidsplan 16. november: 08:00-14:00.

Tidsplan 17. november: 08:30-12:30.

Detaljert program (med forbehold om endringer)

Pris

Kurset er gratis.

Påmelding

Frist for påmelding: 9. november. 

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Anders Tvedt  

Godkjenninger

Presteforeningen godkjenner kurset som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 11 timer. 

Den norske legeforening godkjenner seminaret for alle spesialiteter med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Norsk sykepleieforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 11 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Psykologforeningen godkjenner kurset som 11 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 11 timer.

 

Publisert 7. jan. 2020 09:59 - Sist endret 2. nov. 2020 13:12