Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten - digitalt

Innføringskurset 2020 holdes 12. - 13. oktober. 

Hvert år arrangerer Senter for medisinsk etikk Innføringskurs i praktisk etikk. Kursets innhold er rettet mot klinisk arbeid med temaer som Hvordan jobbe med etikk i praksis?, Begrensning av livsforlengende behandling og Samtykkekompetanse og tvang. Deltakerne vil også lære praktiske metoder og verktøy, samt om arbeidet i kliniske etikkomiteer / etikkrefleksjonsgrupper. 

Av smittevernhensyn og for at flest mulig skal kunne delta, har vi besluttet at årets kurs skal holdes digitalt, via Zoom. Ellers er kurset tilnærmet likt Innføringskurset som er holdt de siste årene. 

Program (med forbehold om små endringer)

Pris

  • Kurset er gratis.

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt. 

Zoom-lenke vil sendes ut til alle påmeldte i forkant av kurset.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent hos følgende fagforeninger:

  • Norsk Sykepleierforbund: Kurset er godkjent som meritterende med totalt 14 timer. Kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
  • Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 11 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.  
  • Presteforeningen: Godkjent som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 12 kurstimer.
  • Helsesekretærforbundet i Delta godkjenner kurset. 
  • Norsk Psykologforening: Kurset godkjennes som 14 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
  • Den norske legeforening: Godkjent for alle spesialiteter med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i gammel ordning.
  • Norsk Ergoterapeutforbund: Godkjent som generelt kurs meritterende med 12 timer til spesialistordningen.
  • Norsk Fysioterapeutforbund: Kurset er godkjent med 14 undervisningstimer og kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Målgruppe: Nye medlemmer av kliniske etikkomiteer/etikkråd, etikkveiledere, personer med ansvar for kommunens/institusjonens etikkarbeid.

Kursleder: Morten Magelssen (førsteamanuensis, Senter for medisinsk etikk)

Administrativt ansvar: Helene Nortvedt (prosjektkonsulent, Senter for medisinsk etikk)

For spørsmål: h.a.v.nortvedt@medisin.uio.no 

Publisert 4. des. 2019 14:34 - Sist endret 8. okt. 2020 15:30