Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten

Innføringskurset 2020 holdes 12. - 13. oktober. 

Hvert år arrangerer Senter for medisinsk etikk Innføringskurs i praktisk etikk. Kursets innhold er rettet mot klinisk arbeid med temaer som Hvordan jobbe med etikk i praksis?, Begrensning av livsforlengende behandling og Samtykkekompetanse og tvang. Deltakerne vil også lære praktiske metoder og verktøy, samt om arbeidet i kliniske etikkomiteer / etikkrefleksjonsgrupper. 

Kurset er tilnærmet likt innføringskurset som er holdt de siste årene. 

Program (med forbehold om små endringer)

Pris

 • 2650,- med overnatting
 • 1450,- uten overnatting 
 • Prisene inkluderer undervisning, konferansepakken, lunsj begge dager, samt middag for overnattende.
 • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv.

Påmelding

Påmeldingsskjema finner du her.

Påmeldingsfrist 19. august 2020. 

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent hos følgende fagforeninger:

 • Norsk Sykepleierforbund: Kurset er godkjent som meritterende med totalt 14 timer. Kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
 • Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 11 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.  
 • Presteforeningen: Godkjent som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 12 kurstimer.
 • Helsesekretærforbundet i Delta
 • Norsk Psykologforening: Kurset godkjennes som 14 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Den norske legeforening: Godkjent for alle spesialiteter med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i gammel ordning.
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Godkjent som generelt kurs meritterende med 12 timer til spesialistordningen.
 • Norsk Fysioterapeutforbund: Kurset er godkjent med 14 undervisningstimer og kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Målgruppe: Nye medlemmer av kliniske etikkomiteer/etikkråd, etikkveiledere, personer med ansvar for kommunens/institusjonens etikkarbeid.

Kursleder: Morten Magelssen (førsteamanuensis, Senter for medisinsk etikk)

Administrativt ansvar: Helene Nortvedt (prosjektkonsulent, Senter for medisinsk etikk)

For spørsmål: h.a.v.nortvedt@medisin.uio.no 

Publisert 4. des. 2019 14:34 - Sist endret 10. aug. 2020 09:13