Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere

Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere holdes på UiO 6. mai, 2020

Formålet med nettverksdagen er å utveksle erfaringer med etikkrefleksjon fra forskjellig deler av helsetjenesten, og presentere ny kunnskap om evaluering av etikkrefleksjon, blant annet om bruk av metoden og veilederrollen. Temaer i år blir blant annet:

  • Etikk og ledelse
  • Gjennomføring og forankring av ERG
  • Pårørendes deltakelse i ERG
  • Sammenhengen mellom ERG og KEK 
  • Gruppearbeid

Et mer detaljert program annonseres senere. 

Arrangementet er gratis, inkludert lunsj. Kurset er nå fulltegnet, men ønsker du å stå på venteliste, kan du kontakte Anders Tvedt.

Publisert 4. des. 2019 14:37 - Sist endret 11. mars 2020 16:49