Oppstarts- og erfaringsseminar for kommunale etikkråd og kliniske etikkomiteer

Årets seminar holdes over 3 dager i UiOs lokaler. 

Bildet kan inneholde: logo, font, sirkel, symbol, varemerke.

I år har vi delt seminaret i to deler, men deltakere bestemmer selv hvor mange dager de vil delta.

Dag 1 og 2 (9. og 10. mars) blir Oppstartsseminar. Hovedmålgruppen er kommuner som vurderer eller ønsker å etablere en klinisk etikkomité / etikkråd, eller kommuner som nylig har kommet igang med dette. Innholdet disse dagene vil blant annet være: 

  • Praktisk informasjon om hvordan å etablere
  • Opplæring i etiske prinsipper og etisk refleksjonsmodell
  • Øve på casedrøfting

Dag 3 (11. mars) er Erfaringsseminar for allerede etablerte komiteer og råd. Denne dagen legger vi opp til mye erfaringsutveksling, men også faglig påfyll. På slutten av dagen har vi en sesjon spesielt for ledere og sekretærer i komiteene/rådene. 

Se hele programmet for mer utfyllende informasjon. 

Publisert 7. jan. 2020 14:59 - Sist endret 10. jan. 2020 13:52