Etiske og juridiske perspektiver på samhandling med frivillige innen eldreomsorg

Velkommen til digitalt fagseminar. 

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, hud, ledd.

Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Verdighetsenteret, Senter for medisinsk etikk (SME) og Kommunesektorens organisasjon (KS) inviterer til et gratis fagseminar.

Gjennom et tverrfaglig panel med erfarne aktører innen juss, etikk og samarbeid med frivillige i eldreomsorg legger arrangørene til rette for etisk og juridisk refleksjon. Det settes søkelys på behovet for juridisk presisering og etisk bevisstgjøring innen feltet frivillighet i omsorg. Fagseminaret vil tydeliggjøre hvilke etiske og juridiske dilemmaer en kan møte på – og hvordan møte dem på en god måte.

Lillian Lillemoen og Per Nortvedt deltar fra Senter for medisinsk etikk. 

Arrangementet er gratis. 

Påmelding og mer informasjon finner du på nettsidene til Verdighetssenteret.

Publisert 12. aug. 2021 14:33 - Sist endret 12. aug. 2021 15:18