Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 2021

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, atmosfære, natur, naturlandskap.

Program 

Med forbehold om endringer.

Påmelding 

Ordinær frist for påmelding var 22. september. Ta kontakt med Anders Tvedt dersom du ønsker å melde deg på. 

Pris 

  • Pris med overnatting: 2600
  • Pris uten overnatting: 1800
  • Prisen inkluderer lunsj begge dager, middag 22. november og ev. overnatting
  • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Anders Tvedt

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 13 timer for alle relevante relevante helsepersonellgrupper.
  • Legeforeningen for alle spesialiteter med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 13 kurstimer. 
  • Sykepleierforbundet som meritterende med totalt 13 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
  • Psykologforeningen som 13 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Det er også sendt søknad til Sykepleierforbundet og Psykologforeningen. 

Publisert 28. jan. 2021 19:39 - Sist endret 12. okt. 2021 09:15