Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten

Hvert år arrangerer Senter for medisinsk etikk et innføringskurs i praktisk etikk i helsetjenesten. Et sentralt tema for kurset er: Hvordan jobbe med etikk i praksis? 

Program, pris og påmelding annonseres vårsemesteret 2021.

Målgruppe

Nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer/etikkråd, etikkveiledere, personer med ansvar for kommunens/institusjonens etikkarbeid.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent av Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Helsesekretærforbundet i Delta, Norsk Psykologforening, Legeforeningen, Presteforeningen, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund. 

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Helene Nortvedt.

Publisert 1. feb. 2021 11:47 - Sist endret 1. feb. 2021 11:47