Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten

Hvert år arrangerer Senter for medisinsk etikk et innføringskurs i praktisk etikk i helsetjenesten. Et sentralt tema for kurset er: Hvordan jobbe med etikk i praksis? 

Innføringskursets innhold er rettet mot klinisk arbeid med temaer som Hvordan jobbe med etikk i praksis?Begrensning av livsforlengende  behandling og Samtykkekompetanse og tvang. Deltakerne vil også lære praktiske metoder og verktøy, samt om arbeidet i kliniske etikk-komiteer / etikkrefleksjonsgrupper. 

Program (med forbehold om små endringer)

Kurset er tilnærmet likt Innføringskurset som er holdt de siste årene.

Priser

 • Med overnatting: kr 2650
 • Uten overnatting: kr 1450
 • Prisen inkluderer lunsj begge dager. For ikke-overnattende kommer middag i tillegg
 • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltakeren selv

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt. 

Målgruppe

Medlemmer av kliniske etikk-komiteer/etikkråd i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, etikkveiledere og personer med ansvar for etikkarbeid i helsetjenesten, som ikke tidligere har tatt dette innføringskurset eller tilsvarende introkurs.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent av følgende fagforeninger:

 • Norsk Sykepleierforbund: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 14 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
 • Helsesekretærforbundet i Delta godkjenner kurset.
 • Norsk Psykologforening: Kurset godkjennes som 14 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 11 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.
 • Legeforeningen: Kurset godkjennes for alle spesialiteter med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Presteforeningen: Kurset godkjennes som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 12 kurstimer. 
 • Norsk Fysioterapeutforbund: Kurset er godkjent med 14 timer og kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Helene Nortvedt.

Publisert 1. feb. 2021 11:47 - Sist endret 8. okt. 2021 14:00