Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten

Hvert år arrangerer Senter for medisinsk etikk et innføringskurs i praktisk etikk i helsetjenesten. Et sentralt tema for kurset er: Hvordan jobbe med etikk i praksis? 

Innføringskursets innhold er rettet mot klinisk arbeid med temaer som Hvordan jobbe med etikk i praksis?Begrensning av livsforlengende behandling og Samtykkekompetanse og tvang. Deltakerne vil også lære praktiske metoder og verktøy, samt om arbeidet i kliniske etikkomiteer / etikkrefleksjonsgrupper. 

Program (med forbehold om små endringer)

Kurset er tilnærmet likt Innføringskurset som er holdt de siste årene.

Priser

  • Med overnatting: kr 2650
  • Uten overnatting: kr 1450
  • Prisen inkluderer lunsj begge dager. For ikke-overnattende kommer middag i tillegg
  • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltakeren selv

Påmelding

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 9. september 2021.

Målgruppe

Medlemmer av kliniske etikk-komiteer/etikkråd i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, etikkveiledere og personer med ansvar for etikkarbeid i helsetjenesten, som ikke tidligere har tatt dette innføringskurset eller tilsvarende introkurs.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent av Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Helsesekretærforbundet i Delta, Norsk Psykologforening, Legeforeningen, Presteforeningen, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund. 

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Helene Nortvedt.

Publisert 1. feb. 2021 11:47 - Sist endret 23. juni 2021 11:32