Referatkurs

SME arrangerer kurs i referatskriving for KEK i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Formålet med referatkurset er å bidra til at rutinene for referatskriving forbedres. Deltakerne skal lære å skrive referater som er gode i form og innhold.

Målgruppen for kurset er hovedsakelig sekretærer og ledere i kliniske etikk-komiteer og etikkråd i sykehus og kommuner, men kurset er åpent også for andre KEK-medlemmer.

Kurset går over to dager: 30. april og 7. mai, kl. 13.00-15.30. Det er nødvendig å delta begge dagene.

For mer utfyllende informasjon, se programmet.

Påmeldingsfrist: 20. april. Påmeldingsskjema finner du her

Kontakt/administrativt ansvarlig for kurset: Anders Tvedt

Publisert 16. mars 2021 15:03 - Sist endret 27. apr. 2021 08:01