Høstseminaret 2022

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialist-helsetjenesten. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, atmosfære, natur, naturlandskap.

Program

Foreløpig og med forbehold om endringer.

Pris

  • Pris med overnatting: 2900
  • Pris uten overnatting: 1900
  • Prisen inkluderer lunsj begge dager, middag 17. november og ev. overnatting
  • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv

Påmelding

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Ta kontakt hvis du ønsker å stå på venteliste.

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Ingrid Rebekka Bjornes

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 13 timer.
  • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 13 kurstimer. 
  • Legeforeningen for alle spesialiteter med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Psykologforeningen som 13 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

  • Sykepleierforbundet som meritterende med totalt 13 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Publisert 8. des. 2021 15:41 - Sist endret 11. nov. 2022 11:00