Innføringskurs for nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd

Hvert år arrangerer Senter for medisinsk etikk et innføringskurs i praktisk etikk i helsetjenesten. Et sentralt tema for kurset er: Hvordan jobbe med etikk i praksis? 

Innføringskurset er særlig rettet mot nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd i helseforetak og kommuner. Andre som er interessert i praktisk etikk i helsetjenesten og systematisk etikkarbeid, er også velkomne.

På kurset lærer du å drøfte etiske problemer fra hverdagen i helsetjenesten på en systematisk måte. Du får også viktig kunnskap om etikk og jus innen sentrale tema som pasientautonomi, samtykkekompetanse, beslutninger ved livets slutt, med mer.

Kurset vil være tilnærmet likt Innføringskurset som er holdt de siste årene.

Program

Program finner du her (med forbehold om små endringer).

Priser

 • Med overnatting: kr 2650
 • Uten overnatting: kr 1450
 • Prisen inkluderer lunsj begge dager. For ikke-overnattende kommer middag i tillegg.
 • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltakeren selv.

Påmelding

Ordinær påmeldingsfrist var 1. august, og kurset er fulltegnet. Kontakt Ingrid Rebekka Bjornes dersom du ønsker å stå på venteliste. 

Påmeldingen er i prinsippet bindende, men avmeldinger før 25. august vil ikke bli fakturert. 

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

 • Norsk Sykepleierforbund: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
 • Helsesekretærforbundet i Delta: Kurset er godkjent med 12 timer.
 • Norsk Psykologforening: Kurset er godkjent som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Legeforeningen: Kurset er godkjent for alle spesialiteter med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Presteforeningen: Kurset er godkjent som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 12 kurstimer. 
 • Norsk Fysioterapeutforbund: Kurset er godkjent med 12 timer og kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. 
 • Fagforbundet: Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 12 timer for helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, sykepleiere, og øvrige relevante helsepersonellgrupper. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Ingrid Rebekka Bjornes

Publisert 20. des. 2021 10:01 - Sist endret 19. aug. 2022 12:32