Arrangementer - Side 2

Tid og sted: 14. nov. 2016 09:0015. nov. 2016 15:00, Soria Moria kurs- og konferansesenter

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Tavle med teksten Ethics
Tid og sted: 12. sep. 2016 09:3013. sep. 2016 15:30, Fredrik Holsts hus, UiO

Årets Innføringskurs er integrert i et masteremne eller etter- og videreutdanningskurs, men kan også tas som vanlig 2-dagers kurs for de som ønsker det. Forskere fra Senter for medisinsk etikk foreleser på kurset.

portrett av foredragsholdere
Tid og sted: 31. aug. 2016 09:0016:00, Linken, Tromsø

Endelig skal Senter for medisinsk etikk ha fagdag i etikk og etikkarbeid for de nordligste fylkene! Få faglig "påfyll" og erfaringsutveksling med Lillian Lillemoen og Bert Molewijk. De kommer til Tromsø for å samle personer som jobber med etikk i kommunehelsetjenesten.

Tid og sted: 8. juni 2016 11:009. juni 2016 13:00, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

I år ønsker vi velkommen til Erfarings- og oppstartsseminar for kliniske etikk komiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten.

Tid og sted: 10. mai 2016 09:0017:00, Frederik Holsts hus, Ullevål Sykehus

Senter for medisinsk etikk ønsker å etablere et nasjonalt nettverk for etikkveiledere og etikkfasilitatorer i helsetjenesten. Første samling blir våren 2016.