Forskning på etikk i helsetjenesten

Forskningsresultater koblet med praktisk erfaring er grunnlaget for vår undervisning og veiledning. Vi jobber systematisk med å utvikle manualer for god praksis og hjelpemidler som bidrar til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med helsetjenestene.

Forskningsprosjekt

Avsluttede forskningsprosjekt

Nettverk

Forskningsmiljø

Publikasjoner

Mer ...
Publisert 2. juni 2017 13:38 - Sist endret 30. apr. 2019 11:16