FoU-nettverket for forhåndssamtaler

Bilde av pasient, pårørende og helsepersonell i samtale.

FoU-nettverket for forhåndssamtaler består av forskere, fagutviklere og interesserte klinikere innen forhåndssamtaler.

Forhåndssamtaler er en hjelp for pasienter i å formulere mål og preferanser for fremtidig medisinsk behandling og omsorg, og diskutere disse med helsepersonell og pårørende. Internasjonalt kalles forhåndssamtaler 'Advance care planning'.

FoU-nettverket for forhåndssamtaler består av forskere, fagutviklere og interesserte klinikere innen forhåndssamtaler for hele helsetjenesten. Nettverket ble etablert i februar 2018 og koordineres av Senter for medisinsk etikk. Vi ønsker å bidra til at forhåndssamtaler blir en del av helsetjenestetilbudet til pasientene. Gjennom forskning og fagutvikling vil vi gi økt kunnskap om hvilke behov pasienter, pårørende og helsepersonell har, hvordan forhåndssamtaler kan gjøres og hvordan forhåndssamtaler kan tilpasses tjenesten og pasientene. Nettverket ønsker å samarbeide med helsemyndighetene i å sette fokus på forhåndssamtaler.

Kontakt

Vil du være en del av FoU-nettverket? Ta kontakt på info-etikk@helsam.uio.no