Forskning på etikk i helsetjenesten

Forskningsresultater koblet med praktisk erfaring er grunnlaget for vår undervisning og veiledning. Vi jobber systematisk med å utvikle manualer for god praksis og hjelpemidler som bidrar til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med helsetjenestene.

Forskningsprosjekt

Avsluttede forskningsprosjekt

Forskningsmiljø

Publikasjoner

  • colourbox18187258-(4) Etikk i hjemmebaserte tjenester 11. jan. 2021 15:04

    Denne artikkelen tar for seg etiske utfordringer som oppstår i hjemmebaserte tjenester.

  • Bildet kan inneholde: tekst, skrift, plakat. Etikk i helsetjenesten 14. okt. 2020 10:50

    Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.

  • patient-care-1874756_1920 Pasientinvolvering i sykehjem og sykehus 13. aug. 2018 15:07

    I denne artikkelen ser forfatterne på om sykehjemspasienter medvirker til beslutninger om intravenøs behandling i henholdsvis sykehjem og sykehus.

Mer ...
Publisert 2. juni 2017 13:38 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09