Publikasjoner

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, plakat.
Publisert 14. okt. 2020 10:50

Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.  

Illustrasjon av personer med tankebobler
Publisert 6. juni 2017 11:39

Ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern, av Marit Helene Hem, Bert Molewijk og Reidar Pedersen. Heftet gir praktisk veiledning for helsepersonell som arbeider med systematisk etikkrefleksjon.

Hånd som holder arm fanget
Publisert 2. juni 2017 14:17

Ressurshefte om pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Forfattere: Reidun Norvoll, Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen ved Senter for medisinsk etikk og KBT Midt-Norge. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

Publisert 18. mai 2017 11:37

Hvordan opplever unge pårørende at et nært familiemedlem med psykisk sykdom blir behandlet med tvang? Hvilke behov har de for informasjon og medvirkning, og hvilke etiske utfordringer står de i?

Publisert 5. des. 2016 12:44

Morten Magelssen ved SME er førsteforfatter på to artikler som springer ut av evalueringen av KS sin etikksatsing Samarbeid om etisk kompetanseheving. De to artiklene er basert på spørreskjemaundersøkelser sendt til deltakerkommunenes kontaktperson og etikkveiledere.

Publisert 10. okt. 2016 13:58

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern - Når lovverk møter praksis.

Ingvild Stokke Engerdahl, Albert Molewijk, Reidar Pedersen.

Publisert 19. jan. 2016 11:09

Hvilke faktorer veier tyngst når en sykehjemslege skal ta beslutninger om livets sluttfase? Tas pasient og pårørende med i beslutningene?

Publisert 14. aug. 2014 12:18

I denne studien har man sett på bruk av tvang på sykehjem. Hva gjør de ansatte når pasientene motsetter seg behandling og pleie? Og hva kan gjøres for å unngå videre bruk av tvang?