Evaluering av Samarbeid om etisk kompetanseheving

Morten Magelssen ved SME er førsteforfatter på to artikler som springer ut av evalueringen av KS sin etikksatsing Samarbeid om etisk kompetanseheving. De to artiklene er basert på spørreskjemaundersøkelser sendt til deltakerkommunenes kontaktperson og etikkveiledere.

The Norwegian national project for ethics support in community health and care services

Morten Magelssen, Elisabeth Gjerberg, Reidar Pedersen, Reidun Førde, Lillian Lillemoen

Denne artikkelen beskriver satsingen basert på en spørreundersøkelse besvart av kontaktpersoner (spørreskjema 1) og etikkveiledere (spørreskjema 2) i deltakerkommunene. Spørreskjema 1 spurte om utbredelsen av ulike etikktiltak, for eksempel utdanning av etikkveiledere og etikkseminar for ansatte. Spørreskjema 2 spurte om hvem som var involvert i etikktiltak i kommunen, hva slags metoder som ble brukt og betydningen av disse for praksis. Etikkrefleksjonsgrupper var klart mest utbredt i kommunene som besvarte spørreskjemaet.

Les hele artikkelen på: BMC Medical EthicsBMC series – open, inclusive and trusted 2016 17:70 DOI: 10.1186/s12910-016-0158-5

Ethics support in community care makes a difference for practice

Morten Magelssen, Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Reidun Førde, Reidar Pedersen

Denne artikkelen baseres på de samme to spørreundersøkelsene som er nevnt over, men fokuset her er på betydningen av etikktiltak for praksis. Blant annet spurte man om hvilke tiltak som vedvarer over tid, betydningen for de ansatte, og skolering av de som skal drive etikkrefleksjon. Studien viser at det er fullt mulig å implementere etikktiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester. Likevel ser man behov for nasjonale og regionale strukturer som understøtter arbeidet, og mer opplæring av etikkveiledere.

Les hele artikkelen på: Nurs Ethics September 22, 2016 DOI:0969733016667774                                    

Publisert 5. des. 2016 12:44