Forberedende samtaler i sykehjem

Forberedende samtaler i norske sykehjem - fremmes pasientens autonomi og rettigheter?

Advance Care Planning in Norwegian nursing homes—Who is it for?

Lisbeth Thoresen, Rolf Alzén, Kari Nyheim Solbrække

Advance Care Planning (ACP) handler om å planlegge for framtidig helsehjelp. En måte å gjøre dette på er å ha en forberedende samtale med pasient, helsepersonell og eventuelt pårørende. I denne studien har sykepleier og forsker Lisbeth Thoresen observert hvordan slike samtaler foregår på 7 norske sykehjem. Hvem deltar? Er dette en måte å fremme pasientens autonomi og rettigheter? Får man fram pasientens individuelle behov? Forfatterne konkluderer med at sykehjemmets helsepersonell har gode intensjoner om åpenhet, autonomi og en god død for pasienten. Likevel trengs mer refleksjon rundt samtalens innhold, når og hvordan den holdes og skrøpelige pasienters evne til å forstå og uttrykke seg .

Les hele artikkelen i Journal of Aging Studies, Volume 38, August 2016, Pages 16–26.

Publisert 26. mai 2016 12:48