Kan KEK fremme etisk refleksjon?

Hva slags aktiviteter bedriver norske kliniske etikkomiteer utenom undervisning, konsultasjon og retningslinjearbeid?

Novel Paths to Relevance: How Clinical Ethics Committees Promote Ethical Reflection

Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Reidun Førde

Hvor mange norske kliniske etikkomiteer (KEK) inspirerer klinikere til etisk refleksjon? Hvordan kan de håndtere organisatoriske etiske utfordringer? Over de siste årene ser vi at norske KEKer har drevet med aktiviteter som går utenom det de ellers driver med, nemlig undervisning, konsultasjon og arbeid med retningslinjer. Forfatterne har sett på hva KEK gjør av nye aktiviteter gjennom analyse av årsrapporter og intervju med KEK-medlemmer. De fant ni kategorier som er beskrevet ved bruk av eksempler i denne artikkelen. Forfatterne mener at noen av disse nye aktivitetene egner seg til å fremme etisk refleksjon blant klinikere.

 

Les hele artikkelen: Magelssen, M., Pedersen, R. & Førde, R. HEC Forum (2016) 28: 205. doi:10.1007/s10730-015-9291-7

Publisert 25. okt. 2016 14:16