Sykehjemlegers beslutninger

Hvilke faktorer veier tyngst når en sykehjemslege skal ta beslutninger om livets sluttfase? Tas pasient og pårørende med i beslutningene?

How do nursing home doctors involve patients and next of kin in end-of-life decisions? A qualitative study from Norway

Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde

I denne kvalitatative studien har forfatterne snakket med 30 sykehjemsleger om beslutningsprosesser, forberedende samtaler, livsforlengende behandling og konflikter mellom personalet og pårørende. Et av funnene er at det er mange avgjørelser rundt livets sluttfase som tilsynelatende tas uten å vektlegge pasientens beste, eller pasientens verdier. Det er andre faktorer, som for eksempel konfliktnivå, som veier tyngst. Systematiske etiske vurderinger er sjeldne, og det samme er Advance Care Planning. Avgjørelsene er basert i for stor grad på tilfeldigheter og uten å involvere pasienten. Forfatterne konkluderer med at for å ivareta pasientautonomien i sykehjem så trenger vi større fokus på kommunikasjon, juridisk og etisk kompetanse hos sykehjemsleger.

Les hele artikkelen i BMC Medical Ethics 2016 17:5

Publisert 19. jan. 2016 11:09 - Sist endret 19. jan. 2016 11:09