La etikken blomstre i praksis – en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen

La etikken blomstre i praksis - er en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, og skal gi inspirasjon til de som arbeider med eller som er interessert i etikk arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Boken har sin opprinnelse i erfaringer innhentet i etikksatsingen i pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune.

omslag på bok

Boken "La etikken blomstre i praksis" bygger på noe av de erfaringer som man fikk etter etikksatsningen i pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune. Etikksatsningen pågikk i tre år i perioden april 2008 til april 2011, og målet var "Å styrke de ansattes og ledernes evne til å reflektere over og mestre utfordringer i arbeidshverdagen." Fem tjenestesteder deltok i prosjektet: Hjemmesykepleiedistriktene Belset og Blommenholm, bo- og behandlingssenterene Dønski og Solbakken, samt Toppen, en bolig for personer med psykisk utviklingshemmede ved Emma Hjort.

Forfatterne ønsker med boken å skrive en praktisk bok om hvordan en kan få til systematisk etikkarbeid på tjenestesteder som de som deltok i etikksatsningen i Bærum kommune. Men boken har også overføringsverdi til etikkarbeid i andre deler av kommunehelsetjenesten, og innenfor etikk arbeid i spesialisthelsetjenesten. I boken formidles både suksessfaktorer og det som prosjektgruppen erfarte som det motsatte, det som hemmet utviklingen av systematisk refleksjon i arbeidshverdagen.

Innhold

 • Hvorfor satse på etikkarbeid?
 • Hva er etikk og og moral
 • Refleksjonsarbeid
 • Etisk refleksjon i grupper
 • Hvilken betydning erfares etikksatsningen å ha fått?
 • Klinisk etikk-komité
 • Etikkskolering
 • Anbefalt litteratur

Forfattere

 • Edel Johanne Austli Børslett, Bærum kommune
 • Gerhard Heilmann, Bærum kommune
 • Lillian Lillemoen, Senter for medisink etikk, UiO
 • Reidar Pedersen, Senter for medisink etikk, UiO

Last ned bok

Boken er tilgjengelig på nett som PDF med blafunksjon, eller som nedlastbar PDF.

Ønsker du å bestille denne boken?

Vi har noen eksemplar av boken her på Senter for medisinsk etikk. Om du ønsker et eller flere eksemplar, send en e-post til info-etikk@helsam.uio.no. Boken er gratis.

ISBN: 978-82-994957-2-1

Publisert 8. sep. 2011 13:50 - Sist endret 23. feb. 2018 11:25