2017

Publisert 5. des. 2017 14:31

"Etikk i psykiske helsetjenester" gir leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte.

Red. Reidar Pedersen og Per Nortvedt

Eldre mann snakker med sykepleier
Publisert 28. nov. 2017 10:14

- felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem.

Publisert 18. mai 2017 11:37

Hvordan opplever unge pårørende at et nært familiemedlem med psykisk sykdom blir behandlet med tvang? Hvilke behov har de for informasjon og medvirkning, og hvilke etiske utfordringer står de i?

Publisert 21. mars 2017 13:18

Resultatene fra en nasjonal spørreundersøkelse sendt til alle norske sykehjem om bruken av forberedende samtaler presenteres her.

Publisert 8. feb. 2017 15:28

I artikkelen presenteres sykehjemsleger og sykehuslegers holdning til behandling av sykehjemspasienter og deres beskrivelse av samhandlingen mellom legene på de to nivåene.