Etikk i psykiske helsetjenester

"Etikk i psykiske helsetjenester" gir leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte.

Red. Reidar Pedersen og Per Nortvedt

Boken belyser utfordringer som er vanlige i klinisk praksis, blant annet knyttet til autonomi, taushetsplikt, krenkelser, tvang, samarbeid med pårørende og prioritering. Konkrete eksempler brukes for å illustrere temaene.

Boken er skrevet for studenter innen medisin, psykologi, sykepleie og andre helsefag, samt annet helsepersonell som jobber med pasienter med psykiske lidelser og som ønsker å styrke sin etikkompetanse.

Forfattere fra Senter for medisinsk etikk: Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Reidun Førde, Bjørn Hofmann, Marit Helene Hem, Tonje Lossius Husum, Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen og Bert Molewijk.

Andre forfattere: Aslak Syse, Trond F. Aarre, Olav Nyttingnes, Kim Larsen, Bente Weimand, Reidun Norvoll, Dagfinn Bjørgen.

Boka er den første av sitt slag i Norge og utgis på Gyldendal akademisk.

Publisert 5. des. 2017 14:31 - Sist endret 12. des. 2017 14:53