Unge pårørende i psykisk helsevern

Hvordan opplever unge pårørende at et nært familiemedlem med psykisk sykdom blir behandlet med tvang? Hvilke behov har de for informasjon og medvirkning, og hvilke etiske utfordringer står de i?

The silent world of young next of kin in mental healthcare

Elin Håkonsen Martinsen, Bente M. Weimand, Reidar Pedersen og Reidun Norvoll

En ny kvalitativ studie basert på semi-strukturerte, individuelle intervjuer av 7 unge pårørende i alderen 14-22 år viser at unge pårørende har et behov for å være mer sammen med sin syke slektning på sykehuset, at de ønsker mer informasjon og at de strever med å opprettholde en god relasjon til et familiemedlem med psykisk sykdom. Studien viser også at tvang er et sterkt underkommunisert tema hos unge pårørende: Tvangsbruk blir sjelden eller aldri tematisert verken av helsepersonell eller av familiemedlemmer til unge pårørende. I møte med de unge pårørende er det andre etiske utfordringer som blir tydelige enn de som vanligvis vektlegges i den tradisjonelle helseetikken. Dette gjelder utfordringer knyttet til reparasjon og bevaring av relasjonen til sitt nære familiemedlem, utfordringer knyttet til familiekommunikasjon, samt behovet for informasjon - også om tvang. For å bedre være i stand til å møte disse utfordringene som de unge pårørende står i, finner studien et behov for mer familieorienterte perspektiver både innen psykisk helsevern og i helseetikken.

Studien er en del av PET-prosjektet. Les hele artikkelen i Nursing Ethics: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969733017694498

 

Publisert 18. mai 2017 11:37 - Sist endret 18. mai 2017 11:37