Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem

- felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem.

Eldre mann snakker med sykepleier

Illustrasjonsfoto: Kristin Ellefsen/UiO

Forskningsprosjektet "Forberedende samtaler i sykehjem" ved Senter for medisinsk etikk har laget en veileder til planlegging og gjennomføring av forhåndssamtaler på sykehjem.

Veilederen forteller kort om hensikt og gjennomføring av forhåndssamtaler. I veilederen finnes blant annet forslag til invitasjonsbrev og spørsmål man kan stille i selve samtalen. Det er et kortfattet og praktisk hefte til bruk i praksis. Det er først og fremst myntet på sykehjemspasienter, men deler kan ha overføringsverdi til andre deler av helsetjenesten.

Last ned veilederen som pdf. Det er også laget et mindre lommekort til bruk.

Forfattere

Lisbeth Thoresen, Lillian Lillemoen, Trygve Johannes Lereim Sævareid, Elisabeth Gjerberg, Reidun Førde og Reidar Pedersen

ISBN 978-82-93544-07-4 (Trykt)

ISBN 978-82-93544-08-1 (E-bok)

Publisert 28. nov. 2017 10:14 - Sist endret 18. feb. 2020 15:30