Pasientinvolvering i sykehjem og sykehus

I denne artikkelen ser forfatterne på om sykehjemspasienter medvirker til beslutninger om intravenøs behandling i henholdsvis sykehjem og sykehus.

Foto: pixabay.com

Forskerne fant at samtykkekompetansen til pasientene oftere ble vurdert på sykehjem enn sykehus. Samtykkekompetente pasienter ble oftere involvert i beslutninger om intravenøs behandling på sykehjem enn på sykehus. Pårørende og annet helsepersonell ble sjeldnere involvert i beslutninger på sykehus.

En av konklusjonene er at vi har en vei å gå når det gjelder kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

Les hele artikkelen:

Involvement in decisions about intravenous treatment for nursing home patients: nursing homes versus hospital wards. Kristin Klomstad, Reidar Pedersen, Reidun Førde, Maria Romøren. BMC Medical Ethics 2018. https://doi.org/10.1186/s12910-018-0258-5.

 

Publisert 13. aug. 2018 15:07 - Sist endret 13. aug. 2018 15:07