2020

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, plakat.
Publisert 14. okt. 2020 10:50

Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.