Etikk i helsetjenesten

Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.  

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, plakat.

Hva gjør vi når helsepersonell, pasient og pårørende er uenige om behandlingen?

Når er vi kommet dit at "nok er nok", og vi bør avslutte livsforlengende behandling?

Hvilke etiske spørsmål reises av de nye mulighetene som bioteknologien gir?

Etikk i helsetjenesten gir en innføring i helseetikk, og er egnet som lærebok for alle helsefagutdanninger i Norge, inkludert lege- og sykepleieutdanningen. Fagboken vil også være til nytte for alle som arbeider i helsetjenesten, og som inroduksjonsbok for de som deltar i etikkarbeid, klinisk etikk-komiteer eller etikkrefleksjonsgrupper. 

Redaktørene er tilknyttet arbeidet med klinisk etikk ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo: Morten Magelssen, Reidun Førde, Lillian Lillemoen og Reidar Pedersen.

Andre bidragsytere er Per Nortvedt, Bjørn Hofmann, Elisabeth Gjerberg, Thor Willy Ruud Hansen, Berge Solberg, Åge Wifstad, Ingrid Miljeteig og Eirik Tranvåg. Forlag: Gyldendal. 

Publisert 14. okt. 2020 10:50 - Sist endret 15. okt. 2020 10:47