Etikk i hjemmebaserte tjenester

Denne artikkelen tar for seg etiske utfordringer som oppstår i hjemmebaserte tjenester.

llustrasjonsfoto: Colourbox.no

Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review

Av Anne Kari Tolo Heggestad, Morten Magelssen, Reidar Pedersen og Elisabeth Gjerberg.

Som følge av at flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten, så har ansatte i hjemmebaserte tjenester fått mer ansvar og større spenn i arbeidsoppgaver enn tidligere – ofte uten at det følger ekstra ressurser med. Dette kan bidra til at etiske utfordringer oppstår. Denne systematiske litteraturgjennomgangen viser at mye av de etiske utfordringer som oppstår i hjemmebaserte tjenester ofte tilsvarer det man finner i sykehjem eller sykehus, men noe skiller seg også ut. Typiske etiske utfordringer er hensynet til autonomi sett opp mot prinsippene om velgjørenhet, rettferdighet og ikke skade. Andre utfordringer knytter seg pasientinformasjon, prioriteringer og rollesammenblanding.  

Les artikkelen i Nursing Ethics: https://doi.org/10.1177/0969733020968859

Publisert 11. jan. 2021 15:04 - Sist endret 11. jan. 2021 15:40