Pårørendesamarbeid og psykisk sykdom

Hva hemmer og fremmer samarbeid med pårørende ved alvorlig psykisk sykdom?

Bildet kan inneholde: væpne, mote, erme, gest, lykkelig.

Barriers and facilitators when implementing family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a nested qualitative study.

Av Kristiane Myckland Hansson, Maria Romøren, Reidar Pedersen, Bente Weimand, Lars Hestmark, Irene Norheim, Torleif Ruud, Inger Stølan Hymer og Kristin Sverdvik Heiervang.

Denne artikkelen belyser faktorer som hemmer og fremmer implementeringen av pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk sykdom. Særlig viktig er studiens kunnskapsbidrag om hva som gjør at de psykiske helsetjenestene får til bedre pårørendesamarbeid i praksis (fremmende faktorer).

Et kritisk kunnskapshull danner bakteppe for studien: Det er i dag godt kjent at systematisk pårørendesamarbeid er god behandling ved psykoselidelser, og denne typen behandling er anbefalt i retningslinjer i hele den vestlige verden. Likevel er det i praksis svært få pasienter og pårørende som tilbys systematisk pårørendesamarbeid, med betydelige negative konsekvenser for de som rammes av disse lidelsene. Denne artikkelen er et bidrag inn i arbeidet med å snevre inn dette kunnskapshullet, slik at flere pasienter og deres familier kan få anbefalt behandling og støtte.

Artikkelen er publisert i BMC Health Services Research:  

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08489-y 

Denne forskningen springer ut av prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid ved Senter for medisinsk etikk. 

Publisert 13. sep. 2022 13:09 - Sist endret 13. sep. 2022 13:17