Publikasjoner - Side 2

Publisert 12. aug. 2014 18:28

Norske klinisk etikk-komiteer følger et nasjonalt mandat utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet. Denne studien tok for seg å se på hvordan helseforetakene etterlever kravene i mandatet, og å se på hvordan de enkelte komiteene fungerer.