Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle
SME-modellen støtter helsepersonell med krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten er finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom undervisning, veiledning og forskning søker vi å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet i helsetjenestene, for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet kaller vi «Etikk i helsetjenesten».

COVID-19: Etikk og prioriteringer

Kontakt

Arrangementer

18. okt. 2021 09:00 - 19. okt. 2021 16:00 , Scandic Oslo Airport
22. nov. 2021 09:00 - 23. nov. 2021 14:00 , Soria Moria hotell

Aktuelt