Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle

SME-modellen støtter helsepersonell med krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten er finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom undervisning, veiledning og forskning søker vi å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet i helsetjenestene, for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet kaller vi «Etikk i helsetjenesten».

Kontakt

Arrangementer

28. okt. 2019 09:30 - 29. okt. 2019 16:00 , Soria Moria kurs og konferansesenter
12. nov. 2019 , Scandic Grand Tromsø
14. nov. 2019 09:00 - 15. nov. 2019 14:00 , Soria Moria hotell og konferansesenter