Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle

SME-modellen støtter helsepersonell med krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten er finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom undervisning, veiledning og forskning søker vi å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet i helsetjenestene, for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet kaller vi «Etikk i helsetjenesten».

COVID-19: Etikk og prioriteringer

Kontakt

Arrangementer

6. mai 2020 09:00 - 16:45 , Frederik Holsts hus, UiO
12. okt. 2020 - 13. okt. 2020 , Scandic Oslo Airport
16. nov. 2020 09:00 - 17. nov. 2020 14:00 , Soria Moria hotell og konferansesenter

Aktuelt