Kasuistikker og drøftinger

Disse eksemplene kan du bruke til å øve deg på praktisk-etiske diskusjoner i pasientbehandlingen, eller som en del av opplæringen til å være med i klinisk etikk-komité (KEK).

Unnlatelse og avslutning av behandling

Kommunikasjon og konfidensialitet

Pasientautonomi

Kliniske prioriteringer

Bruk av tvang

Andre temaer

 

Publisert 20. aug. 2012 14:52 - Sist endret 25. okt. 2022 12:49