Kasuistikker og drøftinger

Disse eksemplene kan du bruke til å øve deg på praktisk-etiske diskusjonar i pasientbehandlingen, eller som en del av opplæringen til å være med i klinisk etikk-komite (KEK)

Unnlatelse og avslutning av behandling

Kommunikasjon og konfidensialitet

Pasientautonomi

Kliniske prioriteringer

Bruk av tvang

Andre temaer

Publisert 20. aug. 2012 14:52 - Sist endret 11. aug. 2021 15:51