Kliniske etikk-komiteer og etiske råd i kommunene

Kliniske etikk-komiteer og etiske råd bidrar på ulikt vis til systematisk etikkarbeid i kommunehelsetjenesten. Under den enkelte komité/etikkråd finner du medlemmer, arbeidsmåter, årsrapporter, infomateriell mm.

 

Publisert 24. feb. 2015 14:51 - Sist endret 15. mars 2021 15:50