Gjøvik kommune

Gjøvik kommune er en ressurskommune i det nasjonale etikkprosjektet. Etikkarbeidet i Gjøvik kommune er solid forankret både blant lokalpolitikere og i kommuneledelsen. 

Mandat

Ledere, ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg til etisk komité for å få bistand til å drøfte etiske problemstillinger innenfor tjenesteutøvelsen i helse- og omsorg. Etisk komité er ikke et klageorgan, og har ingen sanksjons- eller beslutningsmyndighet.

Medlemmer

Målfrid Schiager (leder), leder Utviklingssenter for sykehjem

Hanne Vole, sykepleier seksjon hjemmetjenester

Irene Berg Øyhus, saksbehandler, tjenesteenheten

Katrine Bjørneklett, sykepleier seksjon sykehjem

Marianne Martinsen, fysioterapeut seksjon helse

Nikolina Raseta, sykehjemslege

Reidi Ødegaard, vernepleier seksjon tilrettelagte tjenester

Jens Dale, prest

Kontakt

Målfrid Schiager: 61 14 69 41

etisk-komite@gjovik.kommune.no

 

Informasjonsbrosjyre

    Publisert 24. feb. 2015 10:53 - Sist endret 27. juli 2021 11:49