Halden kommune

Klinisk etikk-komité i Halden kommune ble etablert i 2010. 

Mandat

Klinisk etikk-komité drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og andre opplever som vanskelig eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen. Klinisk etikk-komité kan da bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting.

Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan.

Medlemmer 

Heidi Karlsen, leder, (rådgiver i HK (10%), forsker og Phd- stipendiat (SME))

Trine Lindhaugen, sekretær, (vernepleier, etikkveileder)

Iwona Vegstein, sykehjemsoverlege

Inger Lund Olsen, lekmannsrepresentant

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier og avdelingsleder

Özel Despina Hansen, kommunepsykolog og etikkveileder

Anne-Gerd Dybedahl Mathiesen, sykepleier og avdelingsleder

Kristin Bakkevig, prest

Svein Norheim, lekmannsrepresentant

Lillian Lillemoen, forsker (SME) og lekmannsrepresentant

Monica Torp Borg, hjelpepleier, etikkveileder

Seminarer arrangert av KEK Halden

 

Komiteens nettside

Informasjonsbrosjyre

 

Årsrapporter

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Publisert 24. feb. 2015 11:06 - Sist endret 27. juli 2021 11:54