Kurs og studier

Senter for medisinsk etikk tilbyr flere kurs i medisinsk og helsefaglig etikk. Noen av disse kan også tas som masteremner med eksamen, og gir studiepoeng.

Tavle med skrift "etikk i helsetjenesten"

Illustrasjon: UiO

Kursene våre

Følgende kurs/seminarer holdes årlig. I tillegg har vi andre temabaserte kurs i løpet av året. Disse finner du mer om under arrangementer.

Kurstittel Innhold Tidspunkt EVU Master
Teorier og metoder i helseetikken - EVU-kurs eller masteremne SME4110 Medisinsk-etiske prinsipper og teorier ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger i helsevesenet. Vårsemesteret - 5 dager x x
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten - EVU-kurs eller masteremne SM4310 Praktisk øvelse i å veilede etikkrefleksjon med tilhørende teori Vårsemesteret - 5 dager x x
Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikkomiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten Opplæring for ressurspersoner som skal/vurderer å etablere etikkomité/etikkråd i kommunen, samt erfaringsutveksling med eksisterende etikkomiteer/etikkråd. Vårsemesteret - 2 dager    
Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere Nettverkssamling og faglig påfyll for etikkveiledere/fasilitatorer i hele helsetjenesten Vårsemesteret - 1 dag    
Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende - EVU-kurs eller masteremne SME4210 Problemstillinger i klinisk etikk: praktiske øvelser / etikkdrøfting. Høstsemesteret - 5 dager x x
Innføringskurs: praktisk etikk i helsetjenesten Innføring i klinisk etikk: teori, jus og etikkdrøfting. Baseres på aktuelle problemstillinger i klinisk praksis. Høstsemesteret - 2 dager    
Nasjonalt høstseminar for kliniske etikkomiteer i spesialisthelsetjenesten Erfaringsdeling og faglig påfyll for medlemmer av helseforetakenes kliniske etikkomiteer Høstsemesteret - 2 dager    

Alle våre kurs ligger på arrangementsidene, der vil du finne mer informasjon om f.eks. priser og tidspunkter. I tillegg vil de annonseres på Facebook og per epost. Ønsker du å stå på vår mailingliste, kontakt info-etikk@helsam.uio.no.

Masteremner

Du må ha en bachelorgrad for å ta disse kursene som masteremner og få 5 studiepoeng for hvert emne. Eksamen kreves, men kursene blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift) enn EVU-kurs som har kursavgift. Aktuelle søknadsfrister, pensum og mer informasjon finner du på emnesidene:

 

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanningskursene våre søkes godkjent hos aktuelle fagforeninger. Kursbevis med antall tellende poeng deles ut på slutten av kurset. Kursene holdes sammen med korresponderende masteremner, i UiOs lokaler. Kursavgift, søknadsfrister og mer informasjon finner du på kurssidene:

Nettkurs: ERG - etikkrefleksjonsgrupper

Senter for medisinsk etikk har laget et nettkurs i etikkrefleksjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan gjennomføre en etikkrefleksjonsgruppe. Kurset er gratis, men gir ikke studiepoeng eller kursbevis.

 

Eksterne nettkurs

Disse nettkursene er ikke en del av SMEs tilbud, men kan anbefales. Flere av kursene kan tas individuelt, men vi oppfordrer til å bruke dem sammen med andre i grupper. Nettkursene inneholder kortfilmer og oppgaver, som kan egne seg i undervisning av helsepersonell.

 

 

Publisert 1. juni 2017 15:31 - Sist endret 10. des. 2020 13:25