Kurs og studier

Senter for medisinsk etikk tilbyr flere kurs i medisinsk og helsefaglig etikk. Noen av disse kan også tas som masteremner med eksamen, og gir studiepoeng.

Tavle med skrift "etikk i helsetjenesten"

Illustrasjon: UiO

Kursene våre

Følgende kurs/seminarer holdes årlig. I tillegg har vi andre temabaserte kurs i løpet av året. Disse finner du mer om under arrangementer.

Kurstittel Innhold Tidspunkt EVU Master
Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk - EVU-kurs eller masteremne SME4110 Medisinsk-etiske prinsipper og teorier ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger i helsevesenet. Vårsemesteret - 5 dager x x
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten - EVU-kurs eller masteremne SM4310 Praktisk øvelse i å veilede etikkrefleksjon med tilhørende teori Vårsemesteret - 5 dager x x
Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikkomiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten Opplæring for ressurspersoner som skal/vurderer å etablere etikkomité/etikkråd i kommunen, samt erfaringsutveksling med eksisterende etikkomiteer/etikkråd. Vårsemesteret - 2 dager    
Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere Nettverkssamling og faglig påfyll for etikkveiledere/fasilitatorer i hele helsetjenesten Vårsemesteret - 1 dag    
Etikk i helsetjenesten - EVU-kurs eller masteremne SME4210 Problemstillinger i klinisk etikk: teori og praktiske øvelser / etikkdrøfting. Høstsemesteret - 5 dager x x
Innføringskurs: praktisk etikk i helsetjenesten Innføring i klinisk etikk: teori, jus og etikkdrøfting. Baseres på aktuelle problemstillinger i klinisk praksis. Høstsemesteret - 2 dager    
Nasjonalt høstseminar for kliniske etikkomiteer i spesialisthelsetjenesten Erfaringsdeling og faglig påfyll for medlemmer av helseforetakenes kliniske etikkomiteer Høstsemesteret - 2 dager    

Alle våre kurs ligger på arrangementsidene, der vil du finne mer informasjon om f.eks. priser og tidspunkter. I tillegg vil de annonseres på Facebook og per epost. Ønsker du å stå på vår mailingliste, kontakt info-etikk@helsam.uio.no.

Masteremner

Du må ha en bachelorgrad for å ta disse kursene som masteremner og få 5 studiepoeng for hvert emne. Eksamen kreves, men kursene blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift) enn EVU-kurs som har kursavgift. Aktuelle søknadsfrister, pensum og mer informasjon finner du på emnesidene:

 

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanningskursene våre søkes godkjent hos aktuelle fagforeninger. Kursbevis med antall tellende poeng deles ut på slutten av kurset. Kursene holdes sammen med korresponderende masteremner, i UiOs lokaler. Kursavgift, søknadsfrister og mer informasjon finner du på kurssidene:

Eksterne nettkurs

Disse nettkursene er ikke en del av SMEs tilbud, men kan anbefales. Flere av kursene kan tas individuelt, men vi oppfordrer til å bruke dem sammen med andre i grupper. Nettkursene inneholder kortfilmer og oppgaver, som kan egne seg i undervisning av helsepersonell.

 

 

Publisert 1. juni 2017 15:31 - Sist endret 24. mai 2018 14:11