Introduksjon og formulering av det etiske spørsmålet.

Læringsmål

  1. Lære hvordan man kan innlede til en refleksjonsgruppe på en god måte 
  2. Lære hvordan man kan hjelpe til å formulere et etisk spørsmål 
  3. Lære hvordan veileder og co-veileder kan samhandle på en god måte

Video

Denne sekvensen handler om hvordan en veileder kan innlede til etikkrefleksjon, og hvordan hjelpe sakseier til å formulere det etiske spørsmålet. Her får dere også en kort introduksjon av trinnene i SME-modellen.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva tenker dere om innledningen til etikkrefleksjonen?
  2. Hva tenker dere veileder kunne gjort annerledes?
  3. Hva gjorde veileder, og hvilken effekt hadde det? 
  4. Hva tenker dere om dialogen mellom veileder og sakseier rundt formulering av det etiske spørsmålet?
  5. Hva kjennetegner et godt etisk spørsmål, og hvorfor?

Supplerende kommentar (lydfil)

Supplerende kommentar (tekst)

Noen etikkrefleksjonsgrupper har både en veileder og en co-veileder. Co-veileder kan ha en mer eller mindre sentral rolle i veiledningsprosessen. En co-veileder fungerer ofte som en viktig støtte for veileder. Ved at co-veileder tar ansvaret for å notere ned det som kommer fram i refleksjonsprosessen, kan veileder ha sin oppmerksomhet på deltakerne. Ved oppstart bør rollene mellom veileder og co-veileder, samt hvordan de skal samarbeide i løpet av prosessen, gjøres klart, både for hverandre og for gruppen.

Ved oppstart av etikkrefleksjonsgruppe er det også viktig å si noe om rammene for etikkrefleksjonen; *om tidsrammen, tiden man har til rådighet; *om konfidensialitet, *om betydningen av dialog, *om respekt for de som har andre synspunkter, og *om å ikke forsøke å overbevise hverandre.

Veileder kan også minne deltakerne om at selv om man har en sakseier - den som bringer inn en situasjon til å reflektere over - er det viktig at hele gruppa tar ansvar og bidrar aktivt i refleksjonsprosessen. Med andre ord, etikkrefleksjonsgruppe er aldri bare en hjelp for sakseier. Det dreier seg både om å reflektere over det etiske spørsmålet, og det som kommer fram i løpet av prosessen. Både veileder og deltakere bør være forsiktig med å gi råd til sakseier eller de andre deltakerne i gruppen fordi det kan oppleves som skjult kritikk.

Å etterspørre både sakseiers og de andre deltakernes forventninger og mål skaper muligheter for god ledelse av etikkrefleksjonen, og klarhet i hvilken etikkrefleksjon en står foran.

 

Publisert 7. des. 2020 12:14 - Sist endret 1. feb. 2021 12:50