Handlingsalternativer

Læringsmål

  1. Hvordan veilede slik at man får fram relevante handlingsalternativer
  2. Hvordan få fram sammenhengen mellom handlingsalternativer og verdier og/eller prinsipper, normer

Video

I denne sekvensen tar vi for oss trinn 5 i SME-modellen. Her ser dere hvordan man kan sette ord på mulige handlingsalternativer, og drøfte disse i lys av de etiske verdiene og prinsippene.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva tenker dere om veileders rolle i å få fram mulige handlingsalternativer?
  2. Hva tenker dere om de foreslåtte handlingsalternativene?
  3. Hvordan tenker dere at man kan veilede for å knytte handlingsalternativene til verdier, prinsipper og berørte parters syn?

Supplerende kommentar (lydfil)

Supplerende kommentar (tekst)

Veileder inviterer her deltakerne til kreativ brainstorming over mulige handlingsalternativer, og poengterer viktigheten av at de i første omgang ikke er kritisk vurderende. Veileder kan understreke at man her ikke bare er opptatt av å få fram de opplagte handlingsalternativene.

I neste omgang er det nødvendig at veileder ber deltakerne vurdere handlingsalternativene som er kommet fram ved at disse knyttes til de etiske verdiene, prinsippene og normene som tidligere er identifisert. I filmen ser vi hvordan fastlegen kobler verdien medvirkning til informasjon som handlingsalternativ samt eventuell vurdering av pasientens samtykkekompetanse.

Publisert 7. des. 2020 12:14 - Sist endret 9. jan. 2021 12:38