Nettkurs i etikkrefleksjon

Senter for medisinsk etikk (SME) har utviklet et nettkurs i etikkrefleksjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan gjennomføre etikkrefleksjonsgrupper (ERG), med bruk av en sekstrinnsmodell. Denne modellen kalles gjerne SME-modellen, fordi det er en systematisk modell for etikkrefleksjon, og fordi den er utviklet ved Senter for medisinsk etikk.

Om kurset

Bilde av pasient i sengen og kona som sitter ved siden av.

En etikkrefleksjonsgruppe er en gruppe helsepersonell, for eksempel kolleger som jobber sammen i hjemmetjenesten eller på en sykehusavdeling, som kommer sammen jevnlig for å drøfte etiske problemer.

Hensikten med dette kurset er å vise hvordan man kan veilede en ERG på en god måte, - ikke å vise en ideell ERG. Betegnelsen «ideell» om etikkrefleksjonsgrupper vurderer vi som uegnet, fordi det «ideelle» ikke finnes.

Kurset kan benyttes til flere formål

  • Det kan være en introduksjon til hva ERG er, og hvordan ERG kan se ut i praksis.
  • Det kan brukes i undervisning og opplæring av etikkveiledere, men erstatter ikke slik opplæring.
  • Det kan brukes av etikkveiledere som en hjelp i refleksjonen over egen rolle i ERG; ikke for å vurdere hva som er best, men for å reflektere over likheter og forskjeller. Refleksjonen kan skje enten i gruppe eller alene.

Hvordan bruke kurset

Kurset består av åtte filmsekvenser med tilhørende lydfiler, læringsmål og refleksjonsspørsmål. For best utbytte av kurset, anbefaler vi at man går igjennom kurset kronologisk. Kurset er gratis, men gir ikke studiepoeng eller kursbevis.

Start kurset