Om etikk i helsetjenesten

Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten er finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom undervisning, veiledning og forskning søker vi å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet i helsetjenestene, for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet kaller vi «Etikk i helsetjenesten».

Forskergruppen som jobber med klinisk etikk

Administrativ støtte: Anders Tvedt og Helene Nortvedt.

Kontakt: info-etikk@helsam.uio.no

Kliniske etikk-komiteer i Norge

Under hver enkelt komite finner du medlemmer, arbeidsmåter, årsrapporter, informasjonsmateriell mm.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Fra 2016 har SME og KS formalisert samarbeid med tre målsettinger:

 1. Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
 2. Tjenestene har kompetanse til å ta i bruk metoder og verktøy for etisk refleksjon.
 3. Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer.

SMEs ansvarsområder

 • Forskning
 • Bistå kommuner med evaluering og utvikling av etikkarbeidet
 • Undervisning og veiledning i systematisk etikkarbeid gjennom kurs og konferanser
 • Nasjonalt nettverk for etikkveiledere

KS sine ansvarsområder

 • Årlig etikkpris
 • Ansettelse av regionale veiledere som veileder kommuner i praktisk etikkarbeid
 • Lokale nettverk for etikkveiledere
 • Bistå kommuner som ønsker å delta i etikksatsingen
Publisert 2. juni 2017 11:26 - Sist endret 17. mars 2020 11:33