Årsrapport

Hvert år lages det en oppsummerende årsrapport som både er basert på årsmeldingene fra klinisk etikk-komiteene/etikkrådene og virksomheten til Senter for medisinsk etikk (SME).

Årsrapport fra SME om Etikk i helsetjenesten-prosjektet

(Fra 2017 ble KEK og EIK slått sammen til ett felles prosjekt)

Årsrapporter fra SME om KEK-prosjektet

(Kliniske etikkomiteer i spesialisthelsetjenesten)

Årsrapporter fra SME om EIK-prosjektet

(Etikk i kommunehelsetjenesten)

 

Du kan be om å få tilsendt tidligere årsrapporter: info-etikk@helsam.uio.no

Du finner årsmeldingene for den enkelte komité i presentasjon av komitéen.

Publisert 9. apr. 2018 13:14 - Sist endret 19. okt. 2021 15:09