Etikk i praksis

helsepersonell med pasient på båre
Foto: Colourbox

Start etikkarbeid i kommunehelsetjenesten

Etikkarbeidet må tilpasses lokale betingelser og behov. Evalueringsforskning og erfaring viser likevel at noen tiltak ser ut til å fungere bedre og være spesielt viktige for å få til et varig etikkarbeid i kommuner.

Kliniske etikk-komitér

Alle norske helseforetak skal ha en klinisk etikk-komité. Komiteene gir støtte til helsepersonell i etiske dilemmaer gjennom systematiske drøftinger.

Etikkveiledning i refleksjonsgrupper

En etikkveileder er en person som leder etikkaktiviteter på arbeidsstedet, gjerne i en refleksjonsgruppe. Dette er tverrfaglige grupper av ansatte som møtes på arbeidsstedet for å drøfte etiske utfordringer i arbeidshverdagen.